« Afscheid Wim van Lieshout als voorzitter Wijkraad Helmond Oost»

Gepubliceerd op 11-10-2020

Beste Mensen,

 Met dit schrijven wil ik afscheid nemen als voorzitter van WijkRaad Helmond Oost. November 2011 werd mij de vraag gesteld om na te denken over de vraag of ik voorzitter zou willen worden van een geheel nieuw op te zetten wijkraad voor onze wijk. 

Uiteindelijk hebben toen 7 mensen, waaronder ikzelf, de handen ineen geslagen en de WijkRaad Helmond Oost opgericht die in februari 2012 officieel van start is gegaan. 

 Bij het aantreden werd door Woonpartners het genereuze aanbod gedaan deze nieuwe WijkRaad te faciliteren welke zij tot op heden ook nog steeds doen. Eerst samen in de voormalige Goede Herder Kerk en later in het gebouw van Algemeen Belang aan de Evertsenstraat.

 Samen met o.a. de Gemeente, met ondersteuning van LEV, en Woonpartners hebben wij vooral kunnen groeien tot een wijkraad van formaat. Wijkgericht soms een tikkeltje eigenzinnig maar ook een wijkraad die nee als antwoord durft te hanteren. 

 Door vooral mensen uit de wijk te enthousiasmeren en te ontmoeten tijdens onze openbare vergaderingen is het plan ontstaan deze te wijzigen in vooral gespreksavonden. Door minder formele wijkvergaderingen en in plaats van maar mededelingen uit te spreken zijn er tijdens deze gespreksavonden vooral mooie ideeën ontstaan. Geen opsomming van wensen door professionals maar een klein lijst met ideeën uit de wijk zelf opgenomen in een Wijk Actie Plan. Echte realiseerbare ideeën die ook grotendeels verwezenlijkt zijn. Ik wil wel vermelden dat succes nooit gemeten moet worden aan de opkomst maar vooral in het maken en uitvoeren van een plan. Mooie dingen zoals het Groet & Ontmoet Festival, openbare vergaderingen in diverse delen van de wijk, zoals in de Silvester Bernadette School, de Goede Herder School, Oro  en Wijkhuis de Lier, Groet & Ontmoet Plein, Verplaatsen Kerkklok, het Repaircafé, het gedachtenisbankje Mien Graveland, zijn hier uiteindelijk uit voortgekomen.

Zeker zo belangrijk zijn de netwerkbijeenkomsten van alle professionals die hier werkzaam zijn en welke vanuit hun visie hebben gezorgd voor mooiere inzichten en mogelijkheden binnen onze wijk. 

 Allemaal projecten die samen zijn ontstaan en misschien wel een grondslag hebben gelegd tot mooie samenwerkingen binnen onze wijk. Het resultaat heeft in ons geval geleid tot een mooie groep vrijwilligers waarover wij nu als wijkraad kunnen beschikken en die met grote regelmaat hun diensten aanbieden voor de wijk. Leuk om te vermelden dat er ook mensen vanuit andere wijken in onze wijk actief zijn als vrijwilliger.

 Samen met de professionals, haar bewoners en gebruikers heeft de wijkraad iets kunnen toevoegen aan de leefbaarheid in onze wijk. Mooie dingen zijn ontstaan en gerealiseerd, moeilijke dingen opgepakt en in de wijk zijn er zeker mooie verbindingen gelegd. 

 Samen met het bestuur zijn we meer dan twee jaar naarstig op zoek naar mensen die in de Wijkraad willen plaatsnemen en beter nog voorzitter willen worden.  Het heeft helaas niet geleid tot een voltallig bestuur maar ik ben er van overtuigd dat dit zeker gaat lukken. 

 Op 30 september 2020 heb ik officieel afscheid genomen van de Wijkraad om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik had dit liever gedaan in een persoonlijk afscheid maar in deze moeilijke tijden is het misschien niet gepast om dit te doen. Regelgeving en eigen verantwoordelijkheden in de coronatijd zijn toch wel de voornaamste reden. 

Van het bestuur uit zullen er twee bomen geplant gaan worden op het Groet & Ontmoet Plein als dank aan de wijk dat ik uw voorzitter heb mogen zijn en van wat ik zelf altijd heb gevonden namelijk de mooiste wijk van Helmond.

 Op 10 september 2020 hebben ik samen met wethouder Gaby van den Waardenburg en Directeur Woonpartners Bas Sievers de WOP ondertekend en hiermee een bevestiging van de officiële aftrap van het Wijkontwikkelingsplan voor onze wijk. Dit was één van mijn laatste officiële handeling namens onze wijk. Overigens blijf ik wel als vrijwilliger bij het Groet & Ontmoet Festival, Repaircafé Helmond Oost en G&O Praatcafé betrokken in de wijk Helmond Oost.

 Als laatste wil ik alle mensen bedanken die de wijkraad in de gelegenheid heeft geteld dit te kunnen doen, Helmond Oost het gaat jullie goed en hopelijk treffen we elkaar in de wijk, nogmaals bedankt.

 Wim van Lieshout.

 P.S. Het is echt leuk om deze mooie wijk te mogen vertegenwoordigen, de WijkRaad is nog steeds op zoek naar die mensen met de juiste instelling. Vele handen maken licht werk.

K0cW9Bhy-400x400-1602421227.jpg